Hernan Cattaneo

Rođen u Buenos Aires, Hernan je odrastao slusajući izvođaće kao što su Simply Red, Depeche Mode, New Order…
Godine 1987. on i još jedan njegov prijatelj posjetili su Vinilmaniju u New Yorku i vratili se sa par ploča, što je i bio njegov prvi susret sa house muzikom.
U to vrijeme Frankie Knuckles, koji ce imati veliki uticaj na Hernanov rad, se probija na house scenu i postaje ikona house muzke.

Sredinom devedesetih, Hernan je postao kulturna snaga elektronske muzike koja je tada bila još uvijek u razvoju u njegovoj zemlji. Kao rezident kluba Clubland u Buenos Airesu, njegovo umijeće je brzo prepoznato, i njegovo ime je ubrzo nakon toga bilo vezivano za imena kao sto su Sasha, Digweed i Tenaglia, sa kojima je i postao blizak prijatelj.

Njegova muzika je sklop deep electric housea, tribal i progressiv zvuka. Muzika koja privlači mase klabera širom svijeta…
Potpisao je za izdavačku kuću Paul Okenfolda i tada njegova karijera počinje da se razvija brzinom svjetlosti. Trenutno radi na svojim Renaissance izdanjima koja spadaju u sam vrh progresivnog house zvuka.

  Born in Buenos Aires, Hernan grew up listening to artists such as Simply Red, Depeche Mode, New Order …
  Year 1987. he and another friend of his visited Vinilmaniju in New York and returned with a couple of records, which was his first encounter with the house music. 

  At that time, Frankie Knuckles, who will have a major impact on Hernan’s work, made a breakthrough on house scene and became the icon of house music.
  In the mid nineties, Hernan has become a cultural force in electronic music, which was then still in development in his country. As a Clubland resident (club in Buenos Aires), his skill was quickly recognized and his name was soon after connected with names such as Sasha, Digweed, and Tenaglia, with whom he became close friends.

  His music is a combination of electric deep house, tribal and progressive sound.Music that draws masses of clubbers around the world …
  He signed for the Paul Okenfold’s label and then his career started to evolve at lightning speed. He is currently working on his Renaissance editions that are in the top of progressive house sound compilations.